Gospodarska stranka

 

Gospodarska stranka je osnovana u Zadru 26. veljače 2006. godine na inicijativu grupe istomišljenika okupljenih oko Stjepana Gnječa, predsjednika Stranke kao inicijatora ideje o osnivanju nove političke stranke u Republici Hrvatskoj koja će se zvati Gospodarska stranka.

Stranka je registrirana pri državnom uredu za opću upravu u Zagrebu, Maksimirska 63, 22. ožujka 2006. godine, pod registarskim brojem 187. u knjizi I, te time stječe svojstvo pravne osobe.

GOSPODARSKA STRANKA, jest politička Stranka koja se zalaže za unaprjeđenje i snažno hrvatsko gospodarstvo, širenje konkurentnosti, uvođenje novih tehnologija, za bogatu i pravednu Republiku Hrvatsku utemeljenu na moralnim i duhovnim vrednotama, za Republiku Hrvatsku kao ekološku oazu Europe, za zaustavljanje rasprodaje hrvatske imovine, za nove političare s novim idejama i jasnom vizijom, za važnu ulogu Mladih u društvu, za ulazak u europsku uniju sukladno rezultatima referenduma, za bolji položaj umirovljenika i hrvatskih branitelja, te svih slojeva društva; posebno osoba s invaliditetom, kojima je opća pomoć i potpora najpotrebnija, za nesebičnu potporu i suradnju sa Hrvatima u BiH i iseljeništvu.

Gospodarska stranka je politička Stranka svih građana Republike Hrvatske, bez obzira na bilo koju vrstu pripadnosti, koji prihvaćaju boljitak na osnovama rada, unaprjeđenje gospodarstva; njen Statut, Program, politiku i odluke svih tijela.

Brine se za očuvanje samostalne, slobodne i nedjeljive Republike Hrvatske, istinsku demokraciju u pravnoj državi s nesebičnom brigom za ljudsko dostojanstvo, vodeći brigu o sreći i blagostanju svakog čovjeka bez obzira na njegovu socijalnu, društvenu, političku, nacionalnu, spolnu i vjersku pripadnost.

Naziv stranke je GOSPODARSKA STRANKA

Skraćeni naziv Stranke je GS. Sjedište Stranke je u Zagrebu, adresa sjedišta Stranke se temelji po odluci Predsjedništva Stranke.

Gospodarstvo, kao važna grana u Republici Hrvatskoj je na jako niskim osnovama. Socijalna, društvena, politička, nacionalna, spolna i vjerska sloboda Hrvatskih građana je veoma upitna i u stalnoj opasnosti, te je veoma potrebno zalagati se da Gospodarska stranka nastane kao prva Stranka koja će razbiti sve predrasude protiv drugačijih i pokazati da se politika može voditi kao častan poziv u interesu onih koji su nas izabrali, a ne kao prljav i unosan posao bez ikakvih rezultata, uvijek temeljena na demagogiji a ne na činjenicama.

Gospodarska stranka je Stranka brojeva i činjenica osnovana s namjerom preuzimanja upravljanja Hrvatskom državom, kako bi pokazali da se na pošten načim i sasvim transparentno mogu polučiti rezultati daleko bolji od dosadašnjih u interesu svih građana Republike Hrvatske.

Želja dužnosnika, članova, prijatelja i simpatizera Gospodarske stranke je da Stranka djeluje na svim područjima u zemlji i u inozemstvu u interesu Hrvatskog naroda koji je do sada više puta prevaren i napaćen, da ova naša ideja kao i organizacija djeluje sa nama, kao i bez nas, a sve u interesu boljitka države, kao i svih građana Republike Hrvatske, ma gdje god bili !

Za osnivanje Gospodarske stranke 2006. godine izabrali smo Zadar, namjerno, simbolično i svjesno, znajući povijest Hrvatske i ulogu Zadra kao povijesnog središta regije, te Grada Zadra kao sjedišta Stranke koji je gotovo na sredini Republike Hrvatske. S tog područja se najbolje prostorno vidi Hrvatska, ali i potrebe Hrvatskih građana na vjetrometini između istoka i zapada, između različitih gledišta i kultura življenja …

Državljani Republike Hrvatske nakon povijesnih težnji, odricanjem i patnjom za idejom da žive bolje, modernije i kvalitetnije stvorili su konačno svoju državu misleći da će im to donijeti pravo na demokratičniji život kao i sva ostala prava proistekla iz osnovnih ljudskih, moralnih i svih drugih prava. Ta prava koja su se pokazala davno potrebitim za očuvanje ljudskog roda su već odavno prihvaćena, usvojena i donesena, ali do danas su ostala samo mrtvo slovo na papiru i po svemu tome nema velike razlike za hrvatski narod danas od prije 26 godina, kada smo živjeli pod zastavama drugih država ….

Državljani Republike Hrvatske zbog toga danas i odmah imaju pravo na bolji, kvalitetniji, transparentni, pošteniji, bogatiji, ….. život od onoga kakvoga su imali do sada :

1) trudnice imaju pravo na kvalitetniju skrb i pažnju za vrijeme trudnoće ( od 6 mjeseca  trudnoće imaju pravo na skrb i na naknadu )

2) rodilje imaju pravo na veću pomoć, podršku i naknadu u odgoju svoga djeteta do njegove 18 godine ili do završetka školovanja

3) djeca imaju pravo na bezbrižno i kvalitetnije djetinjstvo

4) polaznici vrtića imaju pravo na brigu i pažnju u vrtiću dok mu roditelji rade ( svako dijete od 3 mjeseca dok ne pođe u školu ima pravo na besplatan odgoj u vrtiću )

5) osnovnoškolci imaju pravo na besplatne udžbenike i kvalitetniju i sigurniju njegu, pažnju i obrazovanje kroz osnovnu školu

6) srednjoškolci imaju pravo i obvezu na kvalitetniji i sigurniji završetak  srednjoškolskog obrazovanja

7) svi imaju jednaka prava na upis prve godine fakulteta, nakon prve godine, prava se stječu rezultatima iz prve godine studija

8) mlade obitelji imaju pravo kvalitetnije i povoljnije riješiti svoje stambeno pitanje

9) studenti imaju pravo na kvalitetnije studiranje, kao i smještaj, prehranu i podršku tijekom studiranja; svaki student koji uspješno završi prvu godinu studija, te time stekne status redovnog studenta ima pravo na upis radnog staža u radnu knjižicu tijekom studiranja

10) svi imaju jednako pravo na zaposlenje sukladno svojoj spremnosti, znanju i sposobnostima za obavljanjem posla za kojeg se natječu

11) radnici imaju pravo na rad sukladno važećim i transparentnim ugovorima koje su potpisali sa poslodavcem, te pravo na isplatu plaće prema ugovoru, najdalje do svakog 15. u mjesecu

12) poslodavci imaju pravo najdalje u roku od 30 dana po ispostavi računa naplatiti svoja potraživanja

13) svi stvarni umirovljenici koji su mirovinu stekli na osnovu starosne dobi, umirovljenici koji su mirovinu stekli kao ratni vojni invalidi ili oboljeli hrvatski branitelji kao i  umirovljenici koji su mirovinu ostvarili na osnovu tjelesne invalidnosti imaju pravo na jednaku i jedinstvenu mirovinu, koja će im moći pokriti troškove življenja dostojna čovjeka .

GOSPODARSKA STRANKA ima za zadatak da politiku, politička djelovanja i buduća ponašanja pojedinaca-političara i cijelog društva vrati na svoje početke.

Ovdje se prije svega misli na povratak na izvore ponašanja u društvu i u politici, dajući prostora i potpune neovisnosti gospodarstva i svih drugih grana svakog pojedinca i društva !

Dok se svi drugi uporno prilagođavaju dosadašnjoj situaciji i negativnim pravila ponašanja, te time se uporno nesvjesno prilagođavaju onoj situaciji kakvu inače ne bi htjeli, Gospodarska stranka u svojim načelima, sadržajima, ponašanjima, pravilima, …., za razliku od svih drugih ima sve ono što je trebalo do sada biti a nije bilo:

a)     Transparentna i jednoznačna pravila (statut Stranke)

b)     Transparentno članstvo (članak 11. statuta)

c)      Osobe odgovorne za zastupanje i predstavljanje stranke (članak 6. statuta)

d)      Odgovornost dužnosnika Stranke (članak 51. statuta)

e)      Autonomija odlučivanja svih stranačkih tijela (članak 57. statuta)

f)       Transparentni i jednoznačni Poslovnik o radu Predsjedništva Stranke

g)      7. razlikovnih odrednica po čemu se razlikujemo od ostalih

h)     Jedini pismeno jamčimo da će se svi naši kandidati na izborima i poslije njih biti transparentni i odgovorni načelima i pravilima koje će predlagati prije izbora svojim biračima koji ih izaberu, kao i našoj stranci koja će ih predložiti za kandidate na izborima, potpisujući jamstva ovjerena u javnog bilježnika kao i financijske mjenice i mijenično očitovanje u iznosu od 100.000.000,00 Kuna po kandidatu. Time se jamči da će se po postojećem zakonodavnom sustavu onemogućiti dosadašnje prevare birača, kao i prelazak iz stranke u stranku, jer do sada nikada nije postojao zakon o odgovornosti političara

i)       Gospodarska stranka je prva politička stranka koja predlaže zakon o političkoj odgovornosti, prema kojemu će po prvi put onaj koji se bavi javnim poslovima (političari) zakonski biti odgovorni onima koji su ih predložili i onima koji su ih izabrali, te tako stečen mandat odlučivanja i upravljanja nikako ne može biti njegov osobni, nego će morati odstupiti s dužnosti u korist drugoga koji će biti odgovoran za svoj rad i ponašanje za koji je dobio mandat. Ukoliko budemo većina u Hrvatskom Saboru ili pak budemo mogli utjecati na većinu, obvezujemo se predložiti i glasovati za takav zakon.

Pregledom dokumenata i donesenih odluka Gospodarske stranke od temeljnog zakona Statuta, Pravilnika o provedbi parlamentarnih izbora, Glavnih smjernica Programa,  Ugovora kandidata Stranke na parlamentarnim izborima, pa sve do odluke o kandidatu Stranke na predsjedničkim izborima, vidjet ćete da se rad i djelovanje ove političke stranke temelji na jednoznačnim pisanim dokazima i argumentima, koje je svaki član Stranke, kao i svaki kandidat dužan provoditi !

Gospodarska stranka 2015. godine, 9 godina od osnivanja ima 32.475 članova Stranke. Na 3. Saboru Gospodarske stranke, održanom 07. rujna 2014. godine u Zagrebu u nazočnosti 264 izaslanika-članova Stranke je donijelo novi Statut Stranke, promjenu sjedišta Stranke i izabralo novo Predsjedništvo Stranke. Sabor Stranke je ovlastio Predsjedništvo Stranke da u svojem četverogodišnjem mandatu bira dužnosnike Stranke: Predsjednika Stranke, Zamjenika predsjednika Stranke, 6 Potpredsjednika Stranke, Glavnog tajnika Stranke i Predsjednika Savjeta Mladih Stranke.

Izabrani dužnosnici Stranke za mandat 2014. – 2018. su:

Stjepan Gnječ (Predsjednik Stranke)

Zlatko Klarić (Zamjenik predsjednika Stranke )

Petar Tadić (Potpredsjednik Stranke)

Tihana Pozderec (glavna tajnica Stranke)

Zoran Sakač (Predsjednik Savjeta Mladih Stranke)

Unutarnje ustrojstvo: Sabor Stranke; Nadzorni odbor Stranke; Visoki sud časti Stranke; Predsjedništvo Stranke; Nacionalno vijeće Stranke; Stručna vijeća Stranke; Savjeti Stranke.

Teritorijalno ustrojstvo: Općinske i gradske organizacije Stranke; Regionalne organizacije Stranke.

Ostale organizacije u sklopu stranke: Savjet Mladih; Savjet za integraciju osoba s invaliditetom; Gospodarski savjet; Savjet žena; Savjet hrvatskih branitelja; Savjet zaštite okoliša; Sveučilišni savjet; Savjet sindikata ; Savjet promatrača.

Članstvo Gospodarske stranke:

2006.    (2.500) 

2007.    (4.000)

2008.  (20.000)

2009.  (25.000)

2010.  (26.391)

2011.  (26.927)

2012.  (26.532)

2013.  (27.128)

2014.  (27.759)

2015.  (32.475)

Vizualni identitet Gospodarske stranke:

1) Stranka ima svoj pečat, znak, grb, zastavu, himnu i boju:

2) Pečat Stranke je okruglog oblika, veličine 3,5 cm u promjeru s tekstom: Gospodarska Stranka -Zagreb- (središte Stranke, sjedište ili naziv organizacije Stranke) i znakom stranke u sredini pečata.

3) Znak Stranke su velika slova GS vrste slova Bremen Bd BT, pored kojih su tri kockice zarotirane na 90 stupnjeva boja crven, bijel i plav, ispod na narančastoj podlozi piše GOSPODARSKA STRANKA vrstom slova Zapffillipt BT.

znak_gs

4) Grb Stranke je u obliku oblog srednjovjekovnog hrvatskog štita, oko kojega su obavijene lente.

Unutar štita je znak Stranke, a ispod štita, unutar ostalih lenti, je lenta unutar koje je upisana godina osnivanja Stranke (2006.).

grb_gs

5) Zastava Stranke je bijele boje, u obliku kvadrata. Širina zastave je 2 puta veća od njezine visine.

U sredini zastave se nalazi znak Stranke.

zastava_gs

6) Himna Stranke je skladba «Croatio iz duše te ljubim» koju izvodi klapa Intrade iz Zadra.

7) Boja Stranke je narančasta.

 

 

O NAMA OVISI BUDUĆNOST HRVATSKE !

Predsjednik Stranke: Stjepan Gnječ, v.r.